Cei care adopta copii vor primi bani de la stat

Un nou proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei prevede ca cei care adopta copii vor primi bani de la stat chiar si dupa ce copiii au impinit varsta de 18 ani.

Cei care adopta copii vor primi bani de la stat

Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei care prevede ca cei care adopta copii vor primi bani de la stat este acum in dezbatere la Ministerul Muncii. Dupa ce va trece de Executiv, proiectul de lege va intra in procedura legislativa in Parlament.

Este foarte posibil ca dezbaterea si votarea acestui prietct de lege sa aiba loc abia in toamna avand in vedere ca se apropie finalul sesiunii parlamentare.

Pentru a intra in vigoare, proiectul de lege care prevede ca cei care adopta copii vor primi bani de la stat, trebuie sa primeasca vot favorabil in Parlament, apoi sa fie promulgat de seful statului si publicat in Monitorul Oficial.

Conditii de acordare

Cei care adopta copii vor primi bani de la stat daca adopta copiii cu varsta mai mare de 3 ani, copii cu handicap sau frati. Cu cat mai multe conditii vor fi indeplinite, cu atat suma de bani va fi mai are. Se poate ajunge pana la 1.350 de lei lunar.

Banii urmeaza sa fie acrodati pana ce copilul adoptat implineste varsta de 18 ani insa daca dupa aceasta varsta copilul isi continua studiile, parintii vor putea cere sa le se acorde bani chiar si dupa majoratul copilului.

Expunerea de motive

Reglementarea de noi stimulente financiare care să susțină decizia unei familii de a adopta, cu scopul identificării cât mai rapide a unei familii adoptive pentru copiii aflați în sistemul de protecție.

Stimulentele financiare cresc progresiv și vizează susținerea familiilor care adoptă copii de vârstă mai mare, cu handicap ori care fac parte dintr-un grup de frați:

Adoptatorul sau familia adoptatoare beneficiază, cu titlul de sprijin financiar, de o indemnizație lunară, raportată la indicatorul social de referință, în cuantum de 1,20 ISR (600 lei), pentru fiecare copil care, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviințare a adopţiei, se afla în una din următoarele situații:

a) avea vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani;
b) era încadrat în grad de handicap ușor sau mediu;
c) făcea parte dintr-un grup de 2 frați adoptabili împreună.

Cuantumul indemnizației se majorează cu 50% pentru cazul în care la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviințare a adopţiei copilul se afla în una din următoarele situații:

a) avea împlinită vârsta de 7 ani;
b) era încadrat în grad de handicap accentuat sau grav, infectat HIV sau bolnav SIDA;
c) face parte dintr-un grup de cel puțin 3 frați adoptabili împreună.

În situația în care copilul adoptat întrunește două dintre condițiile menționate mai sus, cuantumul indemnizației se majorează cu 25% și respectiv cu 50% în plus, dacă toate cele trei condiții menționate sunt întrunite.

Sprijinul financiar se acordă până la dobândirea capacității depline de exercițiu de către copilul adoptat și numai dacă nu a intervenit desfacerea sau declararea nulităţii adopţiei.

La cererea adoptatului, exprimată după dobândirea capacității depline de exercițiu, dacă acesta își continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învățământ de zi, sprijinul financiar poate fi acordat pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăși vârsta de 26 de ani.

Ce pot deconta parintii adoptivi

In noul proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei care prevede ca cei care adopta copii vor primi bani de la stat, este sitpulat si faptul ca parintii adoptivi pot depunde cerei de decontare pentru anumite lucruri.

Adoptatorul sau familia adoptatoare care a adoptat unul sau mai mulți copii beneficiază, pentru fiecare copil adoptat, de decontarea sumelor care reprezintă cheltuielile efectuate pentru asigurarea unor servicii destinate recuperării/reabilitării copilului, prestate în conditiile legii, în limita sumei de 1500 RON pe an.

Decontarea se face numai pentru serviciile care se adresează copilului adoptat si/sau adoptatorului sau familiei adoptatoare, a căror nevoie a fost stabilită ca urmare a recomandărilor unui medic, psiholog sau asistent social, până la dobândirea capacității depline de exercițiu de către copilul adoptat și numai dacă nu a intervenit desfacerea sau declararea nulităţii adopţiei.

În situațiile în care cuantumul sumei necesare pentru acoperirea integrală a serviciilor de recuperare recomandate depășește cuantumul decontat prin lege, diferența poate fi suportată de către angajatorii adoptatorului, persoane juridice de drept public sau privat; cheltuielile efectuate de către persoanele juridice de drept privat se deduc din impozitul pe venit aferent anului în care aceste cheltuieli au fost efectuate.

Decontarea cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului/adoptatorilor, în limita unei sume de 200 de lei/zi/persoană. Perioada pentru care se acordă decontarea acestor cheltuieli este de maxim de 10 zile, concomitente sau succesive, din durata totală a procedurii de potrivire practică.

Surse: Avocatnet.ro; Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Foto: freeimages.com

Recomandari
Huff
Mai multe din Familie