Inscrierea in clasa pregatitoare in anul scolar 2018 – 2019

Inscriearea in clasa pregatitoare in anul scoalr 2018 – 2019 va incepe anul acesta in luna martie, potrivit „Calendarului inscrierii in invatamanul primar pentru anul scolar 2018 – 2019” pus la dispozitipe de Ministetul Educatiei Nationale.

Cum se face inscrierea in clasa pregatitoare

Inscrierea in clasa pregatitoare se face in baza metodoligiei aprobate de Ministerul Educatiei Nationale. Astfel, toti copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2018 trebuie sa fie inscrisi in clasa pregatitoare asa cum stipuleaza Legea Educatiei.

Parintii sunt cei care trebuie sa mearga la unitatile de invatamant, iar acestea din urma au obligatia de a informa si consilia parintii in ceea ce priveste inscrierea in clasa pregatitoare.

Copiii care implinesc 6 ani abia in intervalul 1 septembrie – 21 decembrie 2018, pot fi inscrisi in clasa pregatitoare daca dezvoltarea psihosomatica le permite.

 

Pregatirea pentru inscrierea in clasa pregatitoare

26 februarie 2018

 • Afisarea circumscriptiilor scolare si a planului de colarizare propus, respectiv numarul de clase pregatitoare alocate, la fiecare unitate de invatamant
 • Afisarea, la sediul fiecarei unitati de invatamant a informatiilor care permit parintilor sa cunoasca activitatea specifica clasei pregatitoare din cadrul unitatii
 • Afisarea programului de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor solicitata de parinti
 • Afisarea unitatilor/institutiilor in care se realizeaza evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor solicitata de parinti
 • Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitatile de invatamant
 • Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant, a listei documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriilor specifice de departajare.

27 februarie – 10 martie 2018

 • Organizarea, in fiecare unitate de invatamant in care se desfasoara activitate specifica clasei pregatitoare, a unei „Zile a portilor deschise', zi in care parintii, copiii si alte persoane interesate pot vizita spatiile dedicate activitatilor claselor pregatitoare si pot purta discutii cu personalul unitatii de invatamant implicat in aceasta activitate.
 • Organizarea, in unitatile de invatamant prescolar, a intalnirilor pentru informarea si consilierea parintilor copiilor din gradinita care vor fi cuprinsi, in anul scolar 2018 – 2019, in invatamantul primar.

26 februarie – 23 martie 2018

 • Realizarea evaluarii nivelului de dezvoltare psihosomatica a copiilor pentru care Metodologia de inscrierea copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019, prevazuta in anexa nr. 2 la ordin, prevede aceasta evaluare.
 • Comunicarea rezultatului evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului, in scris, parintelui care a solicitat evaluarea.

26 martie 2018

Transmiterea de catre centrele judetene de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala a procesuluiverbal in care este inscris rezultatul evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copiilor din judet/municipiul Bucuresti, catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de inscriere a copiilor in invatamantul primar (comisia judeteana/a municipiului Bucuresti).

Completarea si validarea cererilor-tip de inscriere in clasa pregatitoare

26 februarie 2018

Afisarea, la sediul unitatii de invatamant si al inspectoratului scolar si pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de inscriere
in invatamantul primar.

5 martie – 23 martie 2018

 • Completarea de catre parinti, online sau la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, a cererilor-tip de inscriere.
 • Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, zilnic, in intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri).
 • Depunerea si validarea cererilor-tip de inscriere de catre parintii care solicita inscrierea copiilor la scoala speciala.

Prima etapa pentru inscrierea in clasa pregatitoare

27 martie 2018

Procesarea, de catre comisia nationala de inscriere a copiilor in invatamantul primar (Comisia nationala), a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat acest lucru in cererea-tip de inscriere.

28 – 29 martie 2018

 • Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse de parinti, a cererilor parintilor care solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere.
 • Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de inscriere din unitatile de invatamant, prin aplicarea criteriilor generale si specifice de departajare si validarea de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant a listei candidatilor admisi in aceasta faza.
 • Marcarea, in aplicatia informatica, a cererilor – tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta faza.

29 martie 2018

Procesarea de catre Comisia nationala a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi din lipsa de locuri si care au exprimat in aceasta faza optiunea pentru inscrierea in scoala de circumscriptie.

30 martie 2018

Afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului scolar si al unitatilor de invatamant a candidatilor inmatriculati, a numarului de locuri
ramase libere si a listei copiilor neinscrisi dupa prima etapa.

Etapa a doua pentru inscrierea in clasa pregatitoare

11 aprilie 2018

 • Comunicarea, prin afisare la unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborata de inspectoratul scolar.
 • Informarea Ministerului Educatiei Naţionale de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, cu privire la procedura specifica de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, in etapa a doua.

12 aprilie – 18 aprilie 2018

 • Depunerea cererii-tip de inscriere la secretariatul unitatii de invatamant aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa.
 • Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant aflata pe prima pozitie in optiunile privind inscrierea copiilor.

18 aprilie – 20 aprilie 2018

 • Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, a cererilor-tip de inscriere depuse de parinti, aplicand procedura specifica elaborata de inspectoratul scolar, pe baza criteriilor generale si a celor specifice de departajare, in limita locurilor disponibile.
 • Completarea, in aplicatia informatica, a datelor din cererile – tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta etapa.

23 aprilie 2018

Afisarea la fiecare unitate de invatamant a listelor finale ale copiilor inscrisi in clasa pregatitoare.

24 aprilie – 4 mai 2018

 • Centralizarea si solutionarea de catre inspectoratul scolar a cererilor parintilor copiilor care nu au fost incainscrisi la vreo unitate de invatamant.
 • Solutionarea de catre inspectoratul scolar a oricarei alte situatii referitoare la inscrierea in invatamantul primar, avand in vedere, cu prioritate, interesul educational al copilului.

Sursa: Ministerul Educatiei Nationale
Foto: 123rf.com

URMĂREŞTE CEL MAI NOU VIDEO
Recomandari
Redactia.ro
ziareonline.ro
RTV
Proiecte speciale
Unica.ro
Sfatul Medicului
Trending news
Mai multe din Copilul tau