Rugăciune pentru copii – 7 rugăciuni de ajutor pentru copii

O rugăciune pentru copii poate fi de ajutor în multe momente. Indiferent cât este sau nu de religioasă o familie, rugăciunile pot fi un mod de a-i ajuta pe copii să treacă mai ușor peste anumite momente dificile. Iată o selecție de rugăciuni pentru copii, unele mai scurte, altele mai lungi.

Credința este alegerea fiecăruia dintre noi și, cel puțin până la o anumită vârstă, când vor trage propriile concluzii, copiii vor lua exemplul părinților. O rugăciune pentru copii poate fi de ajutor în orice zi, dar mai ales atunci când micuții au greutăți. O rugăciune de seară îi poate ajuta să scape de teama viselor urâte, iar una de dimineață le poate da curaj să treacă peste anumite emoții și frici privind ziua ce urmează.

Rugăciune pentru copii – Rugăciuni scurte

Rugăciunile scurte pentru copii sunt ușor de memorat și pot fi rostite în orice moment ei cred că îi ajută.

Doamne, îngerașii tăi

Doamne, îngerașii tăi
Fie păzitorii mei,
Totdeauna, zi și noapte
Până-n ceasul de departe.
Amin!

Înger, îngerașul meu,

Înger, îngerașul meu este, poate, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite rugăciuni pentru copii.

Înger, îngerașul meu,
Ce mi te-a dat Dumnezeu,
Totdeauna fii cu mine
Și mă-nvață să fac bine!

Eu sunt mic – tu fă-mă mare;
Eu sunt slab – tu fă-mă tare;
In tot locul mă-nsoțește
Și de rele mă ferește!

Doamne, îngerașul Tău
Fie păzitorul meu
Să mă apere mereu
De ispita celui rău!

De mâna cu îngerul meu

De mână cu îngerul meu păzitor,
Te rog Iisuse Hristoase, Doamne,
Lasă-mă să te țin de haină,
Ca Lumina Ta plină de iubire
să fie și asupra noastră mereu.
Amin

Tatăl nostru

Tatăl nostru Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri.
Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel rău. Amin

Rugăciune pentru copii
Rugăciune pentru copii

Rugăciune de seară pentru copii

Înainte de culcare,  este un moment foarte bun pentru ca micuții să rostească o rugăciune de seară pentru a-și exprima recunoștința și a conștientiza lucrurile bune care s-au întâmplat peste zi. Dar și pentru a scăpa de eventuale temeri ce le-ar putea avea.

Doamne, e timpul de dormit
Doamne, e timpul de dormit
Să-mi odihnesc capul obosit
Mă rog la Ține înainte de culcare
Să ne ghidezi drept pe fiecare
Doamne, Te rog binecuvântează-mi mama
Pe toți copiii tăi, toți de-o seamă
Apoi și pe tati, desigur, știi bine,
El zice că sunt cadoul lui de la Ține

Doamne, e timpul de dormit
Îți mulțumesc pentru tot ce am primit
Și-ți mulțumesc pentru încă o zi
De joacă, alergat și întâmplări hazlii

Doamne, e timpul să mă culc
Dar înainte, vreau să-ți mărturisesc,
Îți mulțumesc pentru binecuvântare,
Și Te iubesc!

Rugăciune pentru copii- Crezul

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.
Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică;
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor
Şi viata veacului ce va să fie.
Amin.

Te-ar putea interesa și:  Citate despre prietenie – 50 cele mai frumoase citate despre prietenie

Rugăciunea copiilor pentru părinți

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Care împuternicești florile și ver­deața de pe tot pământul cu căldura soarelui Tău și sufletul omenesc cu căldura iubirii Tale; Tu, Cel ce toate le-ai zidit de bună­voia Ta în cer și pe pământ și pe toate le păstrezi prin dragoste și milă, revarsă, mult-în­durate Doamne, peste sufletul meu cel slab și umilit, care se închină Ție, bunătatea și darul Tău și iubire și milă peste părinții mei, peste mai-marii mei și peste toți cei care se os­tenesc pentru mine și care m-au aju­tat vreodată cu sfatul și bunătatea lor.

Fă din sufletul meu un soare călduros pentru sufletul lor, ca fiecare din ei să simtă din îndestulare mângâierile și ajutorul cel venit de la Tine și revărsat asupra lor prin rugăciunile și prin dra­gostea mea fiască. Îți vorbește, Pă­rinte, inima mea de fiu (fiică) și știu că Tu cunoști lăuntrul nostru și că nu Te vei întoarce de la inima mea, atât de dăruită tuturor celor pentru care Te rog; dăruiește-mi, Doamne, înțelep­ciune, ca să nu uit niciodată, nici în supărări, nici în necazuri și nici în bu­curie, învățătura Ta, cum că „Binecu­vân­tările părinților întăresc casele fiilor', și iarăși: „Cunună bă­trânilor sunt fiii lor și fală fiilor sunt părinții lor'.

Pentru aceasta, rogu-Te, Doamne, slăvite Îm­pă­rate și bunule Părinte, întărește-mă să cresc înaintea feței lor cu temerea de Tine și cu rușinea de oameni, pentru ca, prin curățirea de orice rău, prin îm­pli­nirea oricărui bine, prin fuga de orice păcat și prin setea de orice virtute, viața mea să fie spre mân­tui­rea mea și a lor. Că Tu ești Doamne,

Cel ce odinioară ai zis: „Lăsați copiii să vină la Mine, că a unora ca acestora este împărăția cerurilor', și Ți-ai pus dumnezeieștile Tale mâini peste cape­tele lor și i-ai binecuvântat. În­suți Tu, Doamne, Iisuse Hristoase, trimite din cerul Tău cel preaînalt binecuvântarea Ta peste mine, robul Tău, și ajută-mi să fac bucurie pă­rinților mei și să umblu întru cărările Tale cele sfinte, săvâr­șind numai ce este bun și plăcut Ție, că bine­cu­vân­tat ești în vecii vecilor. Amin.


URMĂREŞTE CEL MAI NOU VIDEO
Recomandari
Redactia.ro
RTV
Proiecte speciale
Unica.ro
Trending news
Mai multe din Familie